Rozporządzenie Ministra Edukacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej Słuchacz musi mieć 50% obecności na zajęciach. Brak wymaganej 50% frekwencji może skutkować skreśleniem z listy słuchaczy oraz powiadomieniem odpowiednich instytucji (ZUS itp.), do których były wystawiane zaświadczenia.