Architektura krajobrazu

Tytuł zawodowy: Technik architektury krajobrazu Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik architektury krajobrazu posiada wiedzę z zakresu architektury ze szczególnym uwzględnieniem architektury krajobrazu. Nabywa umiejętności tworzenia koncepcji i dokumentacji architektonicznej. W trakcie nauki uczeń rozwija swoją wyobraźnię przestrzenną, zdobywa praktykę w kreśleniu zarówno sposobem tradycyjnym jak i z wykorzystaniem komputera. Poznaje podstawy wiedzy przyrodniczej, architektoniczne i budownictwa. Jest przygotowany zarówno do pracy przy opracowywaniu projektów jak i do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych. Kierunek ten rozwija szczególnie zdolności plastyczne, wykorzystuje fantazję, potrzebną do tworzenia własnych wizj.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, a także w zakładach, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Można zostać urzędnikiem do spraw terenów zielonych. Zdobycie wykształcenia w tym kierunku daje niezbędną praktykę, na którą jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Jej zakres to projektowanie i komponowanie ogrodów, aranżacja terenów zielonych w miastach i ich pielęgnacja, projektowania zielonego otoczenia domów, a także wykonawstwo. Absolwent może również stworzyć własną firmę zakładającą ogrody.

Przedmioty:

  • Znaczenie terenów zielonych
  • Ukształtowanie terenu
  • Budowa dróg i nawierzchni
  • Elementy architektury ogrodowej i wyposażenie terenów zielonych
  • Rośliny ozdobne na terenach zielonych
  • Projektowanie terenów zielonych (rysunek architektoniczny)
  • Elementy rachunku ekonomicznego w urządzaniu terenów zieleni
  • Prawne podstawy podjęcia robót
  • Pielęgnacja terenów zielonych
  • Projektowanie z użyciem komputera