Architektura wnętrz

Tytuł zawodowy: Dekorator wnętrz

Dekorator wnętrz - celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Również projektowanie wystaw i scenografii, projektowanie mebli, aranżacje wnętrz. W ramach kierunku są realizowane wykłady i ćwiczenia m.in. z: rysunku, malarstwa, rzeźby, struktur wizualnych, technik przekazu projektowego w tym wspomagania komputerowego, konstrukcji i struktur budowlanych. Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do pracy w biurach projektowych, sklepach wykonujących projekt zagospodarowania wnętrza, studia kuchni i łazienki oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zakresu aranżacji wnętrz.

Przedmioty:

  • Rysunek odręczny
  • Rysunek techniczny
  • Elementy budownictwa i instalacji
  • Zarys historii i architektury sztuki
  • Materiałoznawstwo
  • Projektowanie architektoniczne i projektowanie wnętrz
  • Ergonomia
  • Elementy kompozycji plastycznej
  • Plastyka i wzornictwo przemysłowe w architekturze