Cyfrowe procesy graficzne

Tytuł zawodowy: Technik cyfrowych procesów graficznych Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje do planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych, projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania, użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych, prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych.
Świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne umożliwi dalsze kształcenie się w szkołach policealnych i na wyższych uczelniach. Dyplom zawodowy potwierdzający posiadane kwalifikacje technika cyfrowych procesów graficznych będzie uprawniał także do podjęcia pracy w przemyśle poligraficznym, wydawnictwach, agencjach reklamowo-wydawniczych, na stanowiskach wymagających projektowania procesu technologicznego produkcji określonego wyrobu poligraficznego, wykonywania składu tekstu.

Tryb kształcenia: zaoczny

Perspektywy zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w firmach i działach szeroko pojętych multimediach, takich jak: agencje reklamowe, studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych), rozrywce i sztukach pięknych, studia grafiki, studia fotografii cyfrowej, edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.), inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych), przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów), badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych), medycynie (szkolenia dające możliwość uczestniczenia w wirtualnych operacjach) i obsłudze Internetu i również w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.

Przedmioty:

 • Materiałoznawstwo
 • Pracownia procesów cyfrowych
 • Cyfrowe technologie graficzne
 • Maszyny i urządzenia cyfrowe
 • Pracownia projektowania i przygotowania cyfrowego
 • Pracownia procesów reprodukcyjnych
 • Działalność poligraficzno-medialna
 • Język obcy zawodowy
 • Zajęcia praktyczne
 • Specjalizacja
 • Podstawy przedsiębiorczości