Ekonomia

Tytuł zawodowy: Technik ekonomista Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in.: współdziałanie lub wykonywanie czynności związanych z organizacją i przygotowaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów w różnych podmiotach gospodarczych; także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością, gospodarką finansową podmiotów gospodarczych. Również nauczysz się wykonywania typowych prac biurowych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu prowadzenia biura, stosowania marketingowej strategii działania, sporządzania typowej dokumentacji oraz sprawozdań dotyczących produkcji, obrotu i usług, sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, obsługi komputerów i nowoczesnych urządzeń biurowych, prowadzenia negocjacji handlowych.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, rachunkowych, spółkach prawa handlowego. Obecnie pracodawcy poszukują głównie kandydatów z wykształceniem ekonomicznym, którzy potrafią prowadzić sekretariat, mają podstawową wiedzę o administrowaniu, księgowości czy zarządzaniu kadrami. Niekiedy wymagają znajomości programu „Płatnik” i prowadzenia korespondencji z ZUS. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty:

 • Podstawy ekonomii
 • Statystyka
 • Technika biurowa
 • Zasady rachunkowości
 • Marketing
 • Elementy prawa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Technologia i towaroznawstwo
 • Język angielski
 • Kultura zawodu
 • Pracownia ekonomiczno-informatyczna
 • Specjalizacja
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyki zawodowe