Filologia angielska

Filologia angielska to dziedzina, która prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą angielskiego kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka angielskiego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do pracy we wszystkich dziedzinach i instytucjach gdzie występuje zapotrzebowanie na pracownika średniego szczebla ze znajomością języka angielskiego.

Przedmioty:

  • Praktyczna nauka języka angielskiego
  • Historia literatury angielskiej
  • Gramatyka praktyczna języka angielskiego
  • Wiadomości o krajach angielskiego obszaru językowego
  • Historia Anglii i USA (wstęp)
  • Translatoryka
  • Język biznesu
  • Kręgi tematyczne