Filologia niemiecka

Filologia niemiecka to dziedzina, która prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą narodu niemieckiego; opracowuje materiały do nauki języka niemieckiego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do pracy we wszystkich dziedzinach i instytucjach gdzie występuje zapotrzebowanie na pracownika średniego szczebla ze znajomością języka niemieckiego.

Przedmioty:

  • Praktyczna nauka języka niemieckiego
  • Historia literatury niemieckiej
  • Gramatyka praktyczna języka niemieckiego
  • Wiadomości o krajach niemieckiego obszaru językowego
  • Historia Niemiec (wstęp)
  • Translatoryka
  • Język biznesu
  • Kręgi tematyczne