Finanse i rachunkowość

Tytuł zawodowy: Technik rachunkowości Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik rachunkowości posiada umiejętność prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontroli dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń, wykonywania czynności planistycznych i analitycznych. Po ukończeniu szkoły absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: obsługi komputera i nowoczesnych środków technicznych, wykorzystania programów kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych, interpretacji zapisów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych, bilansów, dokonywania ewidencji operacji gospodarczych.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do pracy w podmiotach gospodarczych o różnych formach własności, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, biurach rachunkowych, urzędach jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty:

 • Podstawy ekonomii
 • Technika biurowa
 • Statystyka
 • Zasady rachunkowości
 • Marketing
 • Elementy prawa
 • Przedsiębiorcy
 • Rachunkowość
 • Finanse
 • Język obcy zawodowy
 • Kultura zawodu
 • Pracownia ekonomiczno-informatyczna
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa