Fizjoterapia

Tytuł zawodowy: Terapeuta fizjoterapii

Terapeuta fizjoterapii leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi oraz sercowo-naczyniowymi i oddechowymi, stosując metody terapii obejmujące ruch, masaż, manipulacje oraz różne oddziaływania fizykalne; podejmuje działania profilaktyczne dla zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów, zarówno chorób somatycznych, jak i psychicznych. Wykonuje zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii i masażu leczniczego, w celu zahamowania i likwidacji procesu chorobowego, ubytków czynnościowych organizmu albo adaptacji ustroju do nowych warunków w wypadku utraty części ciała bądź jej uszkodzenia zastosowaniem odpowiednich chwytów i ruchów – podczas stosowania terapii – współpraca z lekarzem i całym zespołem terapeutycznym; – przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących przy określonych rodzajach zajęć, w celu zapewnienia choremu maksymalnego bezpieczeństwa.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do pracy w szpitalach, klinikach, praktykach lekarskich i fizjoterapeutycznych, placówkach dla osób niepełnosprawnych i starszych, w sanatoriach, klubach sportowych i przychodniach zakładowych większych firm. Często fizjoterapeuci zakładają samodzielne gabinety.

Przedmioty:

  • Anatomia
  • Fizjologia z patologią
  • Kinezyterapia
  • Podstawy fizykoterapii klinicznej
  • Masaż
  • Psychologia z elementami etyki zawodowej
  • Metodyka i systematyka ćwiczeń
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia praktyczne – fizykoterapia
  • Zajęcia praktyczne – kinezyterapia