Florysta

Cykl kształcenia: 1 rok - 2 semestry

Florysta posiada wiedzę z zakresu florystyki oraz historii dekoracji roślin. Zna zasady tworzenia kompozycji z roślin suszonych, doniczkowych oraz mieszanych. Potrafi wykorzystując swoją wiedzę, zmysł i umiejętności manualne by stworzyć oryginalne kompozycje kwiatowe. Zna środki techniczne, rozróżnia barwy oraz materiały używane do tworzenia dekoracji roślinnych. Posługuje się językiem angielskim z zastosowaniem terminologii właściwej dla zawodu.

 
Perspektywy zatrudnienia: Florysta może pracować w kwiaciarniach, firmach które zajmują się organizacją wystroju na przyjęciach, salonach florystycznych oraz firmach świadczących usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy działalności gospodarczej
  • Język angielski zawodowy
  • Rozwój społeczno – personalny
  • Środki techniczne i materiały dekoracyjne
  • Florystyka z elementami historii i dekoracji roślin
  • Zajęcia praktyczne kompozycja florystyczna
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Praktyka zawodowa