Fotografia

Tytuł zawodowy: Fototechnik Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Fototechnik dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; wykonuje ręczną i maszynową obróbkę chemicznych materiałów fotograficznych; posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów; wykonuje fotografię. Ważne są tez wiedza i umiejętności z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej i marketingu.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w przemyśle fototechnicznym, fotooptycznym, fotochemicznym, laboratoriach usługowych czy placówkach handlowych. Absolwent tego kierunku jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności człowieka: w laboratoriach naukowo – badawczych, kryminalistycznych, medycznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.

Przedmioty:

  • Podstawy fotografii
  • Laboratorium fotograficzne
  • Materiałoznawstwo fotograficzne
  • Rysunek zawodowy
  • Chemia procesów fotograficznych
  • Podstawy procesów fotograficznych
  • Zastosowanie komputerów w fototechnice
  • Urządzenia fototechniczne
  • Technologia materiałów światłoczułych

fotografia szkolenia fotografia szkolenia fotografia szkolenia