Gimnazjum dla Dorosłych

Gimnazjum dla Dorosłych to bezpłatna szkoła o 3 letnim okresie nauczania tj. 6 semestrów. Skierowana do osób, które:

  • ukończyły 18 lat (lub ukończą je w roku kalendarzowym)
  • ukończyły Szkołę Podstawową

Jest wpisana do ewidencji placówek niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej i otrzymała pozytywną opinię Kuratorium Oświaty. Szkoła realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, co 2 tygodnie. Słuchacze otrzymują legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy. Szkoła wystawia bezpłatne zaświadczenia do ZUS lub innych instytucji. Ukończenie Gimnazjum umożliwia, po zdaniu egzaminu, uzyskanie świadectwa gimnazjalnego wydanego na druku ministerialnym, które jest przepustką do wszystkich szkół średnich.

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Lp.PrzedmiotIIIIIIIVVVIRazem godzin
1Język polski35+536+536+536+536+536+5245
2Język angielski181818181919110
3Historia131418181829110
4Wiedza o społeczeństwie121112---35
5Geografia--121112-35
6Biologia---12111235
7Chemia121211---35
8Fizyka---12111235
9Matematyka26+526+527+527+527+527+4189
10Informatyka1817----35
Łącznie minimum 1-10134134134134134135-
Godziny do dyspozycji dyrektora10101010109-
Łączna liczba godzin w semestrze144144144144144144864