Handel zagraniczny

Tytuł zawodowy: Technik handlowiec Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik handlowiec to zawód z zakresu gospodarki rynkowej, potrzeb konsumentów, towaroznawstwa, działań marketingowych, technik informatycznych, nowoczesnej rachunkowości, prawa cywilnego i handlowego oraz reguł, strategii współpracy z kontrahentami. Jest zawodem przygotowującym absolwenta szkoły do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu. Po ukończeniu szkoły absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: stosowania instrumentalnego marketingu, wykonywania prostych prac bilansowych, wypełniania prac bilansowych, wykonywania i redagowania dokumentacji handlowej, prowadzenia rozliczeń z budżetem, organizowania działalności własnej firmy, prowadzenia negocjacji handlowych.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy jako przedstawiciel handlowy (sales representative). Można też znależć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów). Absolwent przygotowany jest do pracy na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach oraz do prowadzenia działalności własnej firmy.

Przedmioty:

 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy ekonomii
 • Elementy prawa
 • Technika biurowa
 • Pracownie ekonomiczno-informatyczna
 • Marketing
 • Statystyka
 • Zasady rachunkowości
 • Kultura zawodu
 • Ekonomika handlu
 • Rachunkowość handlowa
 • Reklama
 • Towaroznawstwo
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa