Hotelarstwo

Tytuł zawodowy: Technik hotelarstwa Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik hotelarstwa realizuje wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcje, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, firmach cateringowych, agencjach turystycznych. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, organizacjach i stowarzyszeniach zajmującymi się usługami hotelarskimi, fundacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie hotelarstwa.

Przedmioty:

  • Działalność usługowa
  • Działalność zakładu hotelarskiego
  • Działalność recepcji zakładu hotelarskiego
  • Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w zakładzie hotelarskim
  • Działalność gastronomiczna w zakładzie hotelarskim
  • Usługi dodatkowe w zakładzie hotelarskim
  • Podstawy przedsiębiorczości