Informatyka

Tytuł zawodowy: Technik informatyk Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik informatyk jest przygotowany do pracy na stanowiskach administratorów sieci i systemów serwerowych, operatorów baz danych, administratorów serwisów internetowych, grafików komputerowych, serwisantów sprzętu komputerowego. Może współpracować z zespołem informatyków, podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania. Absolwenci są fachowcami przygotowani do pracy na stanowiskach administratorów sieci i systemów serwerowych, operatorów baz danych, administratorów serwisów internetowych, grafików komputerowych, serwisantów sprzętu komputerowego.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent może podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Może pracować w każdym zawodzie wykonując prostsze zadania instalacyjne czy obsługując systemy aplikacyjne. Absolwent może być pracownikiem firmy komputerowej, usługowej, naprawczej lub produkcyjnej albo może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i systemów komputerowych. Może być również zatrudniany na stanowiskach głównego informatyka, doradcy i informatyka w innych firmach i przedsiębiorstwach nie związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów: produkcyjnych, usługowych i administracyjno – biurowych.

Przedmioty:

  • Język angielski zawodowy
  • Urządzenia techniki komputerowej
  • Systemy operacyjne i sieci komputerowe
  • Oprogramowania biurowe
  • Multimedia i grafika komputerowa
  • Programowanie strukturalne i obiektowe
  • Zajęcia specjalizacyjne (do wyboru)
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Praktyka zawodowa