Kelner

Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Kelner zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie. Po ukończeniu tego kierunku absolwent nabędzie umiejętność profesjonalnej obsługi gości, organizowania przyjęć okolicznościowych, zdobędzie doświadczenia barmana. Do jego czynności należy również przygotowywanie sali konsumpcyjnej do obsługi kelnerskiej, udzielanie konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania; przyjmowanie i rejestrowanie zamówień konsumenckich; serwowanie potraw i napojów; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w części handlowej zakładu gastronomicznego.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju zakładach gastronomicznych: restauracje, bary, kawiarnie, bistra etc.

Przedmioty:

  • Podstawy żywienia człowieka
  • Wyposażenie techniczne
  • Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy
  • Obsługa konsumenta
  • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  • Gospodarka i rachunkowość przedsiębiorstw gastronomicznych
  • Zajęcia praktyczne
  • Podstawy przedsiębiorczości