Liceum Ogólnokształcące

Plan nauczania:

Przedmiotsem.Isem.IIsem.IIIsem.IVsem.Vsem.VIRazem
1.Język polski
34
34
34
34
34
34
204
2.Język angielski
20
20
20
20
20
20
120
3.Matematyka
26
26
24
24
24
24
148
4.Wiedza o społeczeństwie
-
-
10
10
-
-
20
5.Historia
10
12
10
12
10
12
66
6.Geografia
12
12
12
12
-
-
48
7.Biologia z elementami higieny osobistej
12
10
12
10
12
10
66
8.Fizyka z astronomią
12
10
12
10
12
10
66
9.Chemia
10
12
10
12
10
12
66
10.Podstawy przedsiębiorczości
-
-
12
12
-
-
24
11.Technologie informacyjne
18
18
-
-
-
-
36
Razem:
154
154
156
156
122
122
864