Logistyka (ekspedytor)

Tytuł zawodowy: Ekspedytor

Ekspedytor zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem przesyłek różnego rodzaju: bagażów, towarów, wyrobów gotowych i półfabrykatów ze składów i środków transportu kolejowego, morskiego, lotniczego – zgodnie z posiadaną dokumentacją, na podstawie obowiązujących zarządzeń, regulaminów, przepisów i instrukcji dotyczących prac przeładunkowo-składowych; wypełnia listy przewozowe; zabezpiecza przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wysyłane wyroby; kieruje zespołem ludzi przy ekspedycji towarów; organizuje i wdraża nowe formy przewozów oraz współpracuje z klientami w zakresie oferowanych usług przewozowych i taryf za te usługi (marketing), szczególnie w warunkach gospodarki rynkowej, przy użyciu różnych narzędzi i form reklamy.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Przedmioty:

  • Handel elektroniczny
  • Systemy informatyczne w handlu dystrybucji i produkcji
  • Technologie informatyczne
  • Zarządzanie łańcuchami dostaw
  • Transport i spedycja
  • Koszty w logistyce
  • Zarządzanie zapasami i magazynowanie
  • Transport i spedycja w ujęciu logistyczno-ekologicznym
  • Centra logistyczne w Polsce
  • Wybrane elementy z ekonomii i zarządzania