Logistyka

Tytuł zawodowy: Technik logistyk Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np: oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy (najniższe koszty)w zakresie działań związanych z produktem. Jako technik logistyk, absolwent powyższego kierunku będzie przygotowany do wykonywania takich zadań zawodowych jak: przygotowywanie procesu logistycznego i sporządzanie dokumentów logistycznych; przygotowywanie taryf przewozowych i spedycyjnych, ustalania należności za usługi logistyczne; zawierania umów sprzedaży usług logistycznych; organizowanie i realizacja zaopatrzenia oraz magazynowania, transportu i dystrybucji produktów gotowych; przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób; zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw; organizowania i realizowania łańcucha dostaw w logistyce; gospodarowania opakowaniami i organizowania recyklingu odpadów; obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce; prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Przedmioty:

 • Podstawy logistyki
 • Gospodarka zapasami i magazynem
 • Ekonomika logistyki
 • Transport i spedycja
 • Planowanie logistyczne
 • Systemy logistyczne
 • Gospodarka elektroniczna
 • Laboratorium logistyczno-spedycyjne
 • Laboratorium magazynowe
 • Język angielski dla logistyków
 • Język obcy dla logistyków
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa