Masaż

Tytuł zawodowy: Masażysta

Masażysta - ten zawód należy do tzw. średniego personelu medycznego. Absolwenci mogą pracować zarówno jako członkowie zespołu rehabilitacyjnego w szpitalach, ośrodkach zdrowia czy uzdrowiskach, jak też świadczyć usługi indywidualnie w oparciu o samozatrudnienie, zaspokajając potrzebę rehabilitacji w medycynie, sporcie, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej. Dwuletnia nauka obejmuje następujące przedmioty: usprawnianie fizyczne, psychologia, czy podstawy medycyny zapobiegawczej. Słuchacze poznają również zagadnienia z zakresu różnych rodzajów masażu oraz gimnastyki leczniczej i zapobiegawczej w teorii i mają możliwość zastosowania umiejętności w praktyce. Absolwenci będą w stanie wykorzystać swą wiedzę przy wyborze i wykonaniu właściwych zabiegów fizykoterapeutycznych dla przywracania zdrowia i w profilaktyce chorób. Masażysta wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej: ręcznie, za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Perspektywy zatrudnienia: szpitale, kliniki i gabinety fizjoterapeutyczne, gabinety odnowy biologicznej.

Przedmioty:

  • Psychologia
  • Anatomia, fizjologia i fizjopatologia
  • Gimnastyka lecznicza
  • Fizykoterapia
  • Teoria masażu
  • Pracownia masażu
  • Zajęcia praktyczne