Ochrona fizyczna osób i mienia

Tytuł zawodowy: Technik ochrony fizycznej osób i mienia Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik ochrony fizycznej osób i mienia organizuje i realizuje ochronę fizyczną osób i mienia, prowadzi działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej, analizuje stan potencjalnych zagrożeń. Do najczęstszych zadań należą: organizowanie i kierowanie działalnością wewnętrznych służb ochrony, usługi detektywistyczne, ochroną obiektów i mienia, prowadzenie dokumentacji wewnętrznej służby ochrony, sporządzanie planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. Absolwent potrafi skutecznie zapobiegać przestępstwom, posługiwać się bronią palną, pracować samodzielnie i w grupie w zakresie ochrony, zna różne dziedziny prawa, psychologii, kryminalistyki, specyfikę ochrony osób, konwojowania, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, życia, zdrowia i nietykalności osobistej obywateli oraz do realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstawania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w firmach ochrony lub prowadzenia działalności gospodarczej, zakładając własną agencję ochrony jest przygotowany również do podjęcia pracy w bankach, urzędach administracji publicznej oraz we własnej firmie ochroniarskiej.

Przedmioty:

 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Język angielski zawodowy
 • Ratownictwo z elementami bhp
 • Techniki interwencyjne i samoobrony
 • Podstawy prawne zadań ochrony
 • Zajęcia praktyczne ochrona osób i mienia
 • Zajęcia praktyczne ochrona konwoju
 • Zajęcia praktyczne ochrona obiektu i techniczne środki zabezpieczania
 • Pracownia strzelecka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa