Oligofrenopedagogika

Cykl kształcenia: 270h

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

ODBIORCY:

Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych.

CEL:

Celem kursu jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN – Dz.U. z 2003 r., nr 84, poz. 779).

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia:

  1. Pedagogika specjalna.
  2. Oligofrenopedagogika.
  3. Podstawy psychologiczne rewalidacji.
  4. Rewalidacja indywidualna.
  5. Metodyka nauczania i wychowywania lekko upośledzonych umysłowo.
  6. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo.
  7. Metodyka wychowania w internacie.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

Ilość godzin: 270h, cena: 1500 zł