Opiekun osoby starszej

Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Opiekun osoby starszej to zawód, w którym najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem. Opieka nad osobą starszą ma na celu wsparcie zarówno w czynnościach dnia codziennego, związanych z pielęgnacją (osoby starsze często cierpią na choroby przewlekłe), lecz również wsparcie emocjonalne, gdyż seniorzy to nieraz osoby samotne. W związku z tym bardzo często zdarza się, że opiekun staje się najlepszym przyjacielem podopiecznego, niejednokrotnie traktowanym na równi z członkami rodziny. Do zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny, przy podawaniu leków, w codziennych zakupach. Bardzo ważnym elementem jest również umiejętność rozpoznania symptomów chorób, mogących towarzyszyć podeszłemu wiekowi.

Perspektywy zatrudnienia: osoba uzyskująca tytuł opiekuna osoby starszej jest przygotowana do pracy zarówno w domach spokojnej starości, ośrodkach opiekuńczych, specjalistycznych domach opieki, bezpośrednio w domach podopiecznych. Jest to zawód z przyszłością, na który zapotrzebowanie zwiększa się zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Starzejące się społeczeństwo, zapracowane młodsze pokolenia, które z braku czasu nie mają możliwości zaopiekować się seniorami, to czynniki, które wpływają na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych opiekunów. Rośnie również świadomość społeczna, dzięki czemu coraz więcej osób opiekę nad starszymi osobami powierza profesjonalistom.

PRZEDMIOTY:

 • Podstawy działalności gospodarczej;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Język angielski zawodowy;
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii;
 • Organizacja i aktywizacja czasu wolnego;
 • Choroby wieku starszego
 • Metodyka pracy z podopiecznym
 • Język migowy
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Podstawy psychopatologii
 • Zabiegi pielęgnacyjne
 • Zajęcia praktyczne metodyka pracy socjalnej
 • Podstawy przedsiębiorczości.