Opiekunka dziecięca

Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Opiekunka dziecięca zajmuje się pielęgnacją wychowaniem oraz prawidłowym rozwojem małych dzieci. Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków. Czuwa nad prawidłowym rozwojem poprzez zabawę oraz realizację codziennych czynności. Do zadań opiekunki należy także wykonywanie zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych (kąpanie, przewijanie), organizowanie dziecku czasu wolnego poprzez ogólnorozwojowe zabawy i spacery na świeżym powietrzu , oraz prawidłowe odżywianie.

Perspektywy zatrudnienia: po ukończeniu kierunku absolwentka może pracować w żłobkach, przedszkolach, domach dziecka oraz rodzinnych domach dziecka. Zatrudnienie będzie można również uzyskać w szpitalach dziecięcych i sanatoriach. Duże szanse rozwoju zawodowego można będzie również uzyskać pracując jako opiekunka dziecięca – „niania” w prywatnych rodzinach zajmując się dziećmi podczas nieobecność rodziców. W dzisiejszych czasach powstało również bardzo dużo prywatnych klubików oraz tzw. przechowalni dzieci, co daje duże możliwości w owym zawodzie na rynku pracy.

Przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język angielski zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • Teoria wychowania muzycznego
 • Teoria wychowania artystycznego
 • Zajęcia praktyczne pielęgnacja dziecka
 • Zajęcia praktyczne wychowanie dziecka
 • Wychowanie dziecka poprzez literaturę i muzykę
 • Wychowanie artystyczne dziecka
 • Zajęcia praktyczne opieka nad dzieckiem
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa