Opiekunka środowiskowa

Cykl kształcenia: 1 rok - 2 semestry

Opiekunka środowiskowa to zawód, którego celem jest przygotowanie ich do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadania, jakie wykonuje opiekunka środowiskowa obejmują życie codzienne (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, itp.), czynności związane z pielęgnacją zdrowia (podawanie leków, prowadzenie prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych, prowadzenie aktywnej formy spędzania czasu wolnego, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej).

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w placówkach opieki społecznej w kraju i krajach Unii Europejskiej gdzie ciągłe podnoszenie standardów wymusza wzrost zapotrzebowania na kadrę profesjonalną i w pełni wykwalifikowaną. Do powyższych placówek należą: domy pomocy społecznej w kraju i zagranicą, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia, domy opieki nad starszymi osobami, dom podopiecznego, środowisko domowe ludzi starszych lub chorych lub mogą rozpocząć własną działalność.

Przedmioty:

 • Elementy pedagogiki społecznej, opiekuńczej i specjalnej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Podstawy psychopatologii
 • Polityka społeczna państwa z elementami organizacji pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia w Polsce
 • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z ludźmi niepełnosprawnymi
 • Problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania
 • Podstawy prawa i zarys wiedzy o gospodarce
 • Wybrane elementy organizacji i zarządzania
 • Pierwsza pomoc
 • Zagadnienia higieny osobistej oraz najbliższego środowiska
 • Higiena żywienia
 • Metodyka organizacji czasu wolnego
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i rehabilitacji
 • Język migowy
 • Elementy informatyki
 • Wybrane umiejętności interpersonalne
 • Zajęcia praktyczne
 • Trening integracyjny
 • Podstawy przedsiębiorczości