Optyk

Tytuł zawodowy: Technik optyk Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik optyk daje przygotowanie w zawodzie najbardziej poszukiwanym na krajowym rynku pracy oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także w innych krajach Unii Europejskiej. Zdobywa kwalifikacje w zakresie optyki okularowej i refraktometrii przygotowując słuchaczy do dobierania i wykonywania okularów korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych, dokonywania napraw i konserwacji wszelkiego typu okularów, wykonywania pomiarów refrakcji u osób dorosłych za pomocą przyrządów oftalmicznych, sprzedaży soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji oraz udzielania instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi. Wykonuje pomiary wad wzroku za pomocą przyrządów oftalmicznych, dobiera okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe, dokonuje napraw i konserwacji wszystkich typów okularów.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent znajdzie zatrudnienie w pracowniach i salonach optycznych, gabinetach opto-metryczno-kontaktologicznych, serwisach napraw sprzętu optycznego, zakładach produkujące sprzęt optyczny.

Przedmioty:

 • Optyka
 • Technologia
 • Rysunek techniczny
 • Elektrotechnika z elektroniką
 • Informatyka
 • Fizjologia oka i optometria
 • Podstawy psychologii pracy
 • Pracownia optyczna
 • Pracownia optometryczna
 • Pracownia salonu optycznego
 • Specjalizacja
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Podstawy przedsiębiorczości