Organizacja i zarządzanie oświatą

Cykl kształcenia: 230h

Kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej – organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MENiS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89, poz. 826 z późn. zmianami).

ODBIORCY:

Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych.

CEL:

Celem kursu jest przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowymi.

PROGRAM KURSU

  • Kurs kwalifikacyjny obejmuje zagadnienia:
  • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
  • Prawo oświatowe
  • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. Komunikacja społ. w organizacji
  • Kierowanie zmianą
  • Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
  • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
  • Projektowanie programu placówki oświatowej
  • Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
  • Placówka a środowisko lokalne

Kurs trwa 230 godzin., cena: 700 zł