Poligrafia

Tytuł zawodowy: Technik poligraf Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik poligraf opracowuje procesy technologiczne w produkcji poligraficznej, organizuje pracę przy wykonywaniu opraw książek i broszur, kontroluje pracę maszyn poligraficznych, wykorzystując podstawowe urządzenia kontrolno-pomiarowe, elektrotechniczne i automatyki przemysłowej, maszyny drukujące różnych konstrukcji i ich osprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze, dokumentacje i instrukcje, normy jakości materiałów i odbitek drukarskich; wykonuje skład tekstu, reprodukcje oraz druk nakładu; przedstawia koncepcję edytorską i określa formę zewnętrzną drukowanego nakładu, posługując się urządzeniami komputerowymi.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w przemyśle poligraficznym, wydawnictwach, zakładach rzemieślniczych, na stanowiskach wymagających projektowania procesu technologicznego produkcji określonego wyrobu poligraficznego, obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji poligraficznej, wykonywania składu tekstu, reprodukcji, form drukowych, prac introligatorskich.

Przedmioty:

 • Rysunek techniczny
 • Elektrotechnika i automatyka
 • Materiałoznawstwo
 • Podstawy poligrafii
 • Estetyka druku
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Technologia
 • Maszynoznawstwo
 • Zajęcia praktyczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa