Prace biurowe

Tytuł zawodowy: Technik prac biurowych Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik prac biurowych jest zawodem uniwersalnym, ponieważ prace biurowo – administracyjne występują w różnym zakresie, w każdej firmie i instytucji. Stąd ich wykonywanie jest częścią czynności wykonywanych w innym zawodzie, ale też może stanowić pełen zakres czynności zawodowych pracownika i być zawodem. Technicy prac biurowych odciążają kierownictwo firm i instytucji od ważnych, ale bardzo czaso- i pracochłonnych czynności w zakresie: bieżącej organizacji prac biurowo – administracyjnych; gromadzenia, rejestracji informacji i dokumentacji oraz ich przetwarzania; wewnętrznej koordynacji przepływu informacji i dokumentacji, okresowej organizacji działań, w szczególności związanych z organizacją narad, szkoleń, konferencji oraz aranżacji spotkań z kontrahentami firmy. Wykonuje czynności administracyjne związane z utrzymaniem pomieszczeń, sprzętu, urządzeń w stanie zapewniającym prawidłową organizację i przebieg pracy w biurze; wykorzystuje obowiązujące akty prawne, instrukcje; obsługuje maszyny techniki biurowej, takie jak: maszyny do pisania, maszyny liczące, telefony, faksy.

Perspektywy zatrudnienia: absolwenci tego zawodu są przygotowani do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych, stąd mogą podjąć pracę we wszystkich rodzajach instytucji jak również są przygotowani do podjęcia działalności gospodarczej.

Przedmioty:

 • Język obcy
 • Organizacja gospodarki w skali makroekonomicznej
 • Organizacja gospodarki w skali mikroekonomicznej
 • Organizacja gospodarki a ustrój administracyjny państwa
 • Organizacja biura firmy
 • Zasady funkcjonowania biura firmy
 • Zasady i przepisy bhp w biurze firmy
 • Techniczne środki pracy biurowej
 • Podstawowe techniki pracy biurowej
 • Komputer w pracy biurowej
 • Specjalizacja
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa