Reklama i multimedia

Tytuł zawodowy: Technik organizacji reklamy Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik organizacji reklamy to zawód nowy, obecnie bardzo popularny zwłaszcza wśród ludzi młodych. Wymaga łączenia w sobie, między innymi, wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej, lingwistycznej i informatycznej. Słuchacze mają duże możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do prowadzenia działalności promocyjnej instytucji i firm. Zdobywają profesjonalną wiedzę informatyczną w zakresie grafiki komputerowej. Po ukończeniu szkoły absolwent posiada umiejętności obejmujące: przygotowanie ofert handlowych z zakresu sprzedaży usług reklamowych, tworzenia scenariuszy reklamy radiowej i TV, stosowania różnorodnych technik reklamy wizualnej, organizacji sesji filmowych, fotograficznych, public relations, wystaw, pokazów, testowania projektów i przekazów reklamowych. Przygotowany jest do pracy na stanowiskach: agenta reklamowego, copywritera, art designera, account menagera, specjalisty d/s marketingu, reklamy, organizatora działań promocyjnych.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent może podejmować pracę w agencjach reklamowych, agencjach Public Relations, biurach reklamy prasy, radia i telewizji oraz w działach reklamy i marketingu firm, agencjach scenariuszowych i graficznych.

Przedmioty:

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Marketing
 • Elementy towaroznawstwa
 • Psychologia reklamy
 • Public relations
 • Organizacja reklamy
 • Prawo, etyka i kultura zawodu
 • J. angielski/niemiecki
 • Rysunek i liternictwo
 • Historia sztuki i reklamy
 • Pracownia techniki reklamy
 • Grafika komputerowa
 • Techniki poligraficzne
 • Fotografia reklamowa
 • Zajęcia specjalizujące
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyki zawodowe