Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny realizując swoje zadania zawodowe stwarza ogromne możliwości podniesienia jakości życia, poprawy zdrowia społeczeństwa. Posiada wiedzę o lekach jest przygotowany nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie do wykonywania zawodu. Bardzo często jest punktem pierwszej pomocy w sytuacji choroby. Technik farmaceutyczny jest przygotowany do wytwarzania oraz oceniania jakości produktów leczniczych. Udziela rzetelnej informacji dotyczącej działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wydaje medykamenty, monitoruje działania niepożądane wyrobów leczniczych .

Perspektywy zatrudnienia: absolwent może podjąć pracę w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, sklepach zielarsko-medycznych, zielarsko-drogeryjnych, w sklepach ze sprzętem medycznym, w przemyśle farmaceutycznym, w zakładach branży kosmetycznej, przetwórstwa zielarskiego, w laboratoriach branży kosmetycznej, chemicznej i przemysłu farmaceutycznego; Może również ubiegać się o pracę w zakładach opieki zdrowotnej.

PRZEDMIOTY:

 • Język angielski zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Pracownia technologii postaci leków
 • Pracownia analizy leków
 • Pracownia farmakognozji
 • Praktyka zawodowa