Technik masażysta

Technik masażysta realizując swoje zadania zawodowe działa na rzecz ludzi w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk i mających różne problemy zdrowotne. Technik masażysta jest członkiem zespołów rehabilitacyjnych. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu kompleksowej rehabilitacji, usprawniające pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem masażu. Technik masażysta prowadzi różne formy i techniki masażu, z różnego typu pacjentami (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy ), w różnego rodzaju placówkach oraz w różnych stanach chorobowych.

Tryb kształcenia: wieczorowy

Perspektywy zatrudnienia: Absolwenci studium znajdą zatrudnienie w klubach sportowych, w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, w stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych, w gabinetach odnowy biologicznej, w domach opieki społecznej, w hospicjachszpitalach, uzdrowiskach, gabinetach masażu. Absolwent może również prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą.

Przedmioty:

  • Anatomia i fizjologia
  • Zdrowie publiczne
  • Wybrane zagadnienia kliniczne
  • Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
  • Podstawy psychologii
  • Teoria masażu
  • Pracownia masażu
  • Zajęcia praktyczne
  • Podstawy prawa i ekonomiki