Technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik pojazdów samochodowych: Posiada wiedzę z zakresu diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Posługuje się językiem angielskim z zastosowaniem terminologii ukierunkowanej zawodowo.

Technik pojazdów samochodowych zdobywa kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Perspektywy zatrudnienia: nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podejmowanie pracy między innymi w stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży samochodów, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami i ich części, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów. Po ukończeniu technikum można także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy działalności gospodarczej
  • Język angielski zawodowy
  • Rozwój społeczna – personalny
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Praktyka zawodowa