Technik rachunkowości

Technik rachunkowości wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse w oparciu o przepisy prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości. Jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości, rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych . Profesjonalnie dokonuje rozliczeń finansowych oraz je analizuje. Posiada umiejętność ewidencji i operacji finansowych oraz prowadzenia rachunku zysków i strat .
Umiejętnie rozlicza składki pobierane przez ZUS. Technik rachunkowości potrafi dokonywać kontroli dokumentów księgowych oraz poprawiać błędy księgowe w dokumentach i na kontach księgowych.

Perspektywy zatrudnienia: Absolwent kierunku może być zatrudniony w wielu instytucjach-w biurach rachunkowych, podatkowych, bankach, w urzędach skarbowych, w zakładach i towarzystwach ubezpieczeniowych, w jednostkach i zakładach budżetowych. Technik rachunkowości może pracować min. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

PRZEDMIOTY:

  • Język angielski zawodowy
  • Rachunkowość
  • Wynagrodzenia i podatki
  • Działalność gospodarcza
  • Zajęcia praktyczne praca biurowa
  • Zajęcia praktyczne rachunkowość
  • Zajęcia praktyczne wynagrodzenia i daniny publiczne
  • Praktyka zawodowa