Technik teleinformatyk

Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik Teleinformatyk posiada wiedzę za zakresu elektrotechniki i elektroniki. Zna urządzenia teletransmisyjne.  Dokonuje pomiarów elektrycznych i elektronicznych. Obsługuje urządzenia peryferyjne (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe). Posiada umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Posługuje się narzędziami pomiarowymi oraz kontrolnymi w celu określenia i diagnozowania błędów oraz przyczyn ich powstawania w systemach teleinformatycznych. Charakteryzuje sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łącza teleinformatyczne (kablowe, radiowe lub optoelektroniczne). Wykonuje zabiegi konserwacyjne, przeglądy i naprawy urządzeń teleinformatycznych. Zabezpiecza komputery i serwery oraz dane operacyjne w systemach teleinformatycznych. Posługuje się urządzeniami łączności oraz sprzętem komputerowym, korzystając przy tym  z systemów operacyjnych. Potrafi tworzyć programy zarządzające sieciami teleinformatycznymi. Projektuje bazy danych oraz ich oprogramowania. Zna podstawy komutacji cyfrowej. Projektuje i montuje lokalne sieci komputerowe. Posługuje się językiem angielskim z zastosowaniem terminologii właściwej dla zawodu.

Perspektywy zatrudnienia: Technik Teleinformatyk może pracować w firmach wielobranżowych na stanowisku administratora sieci komputerowych. Firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji, budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych. Teleinformatyk znajdzie też pracę w każdej z firm która korzysta z informacji w formie elektronicznej. Teleinformatyk może też wykonywać przeglądy oraz naprawy sprzętu komputerowego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty:

 • Język angielski zawodowy
 • Działalność gospodarcza
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Transmisja danych i przetwarzanie sygnałów
 • Urządzenia teletransmisyjne
 • Sieci komputerowe
 • Systemy i sieci transmisyjne
 • Podstawy komunikacji cyfrowej
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne
 • Zajęcia praktyczne systemy komputerowe
 • Konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych
 • Podstawy przedsiębiorczości