Technik usług pocztowych i finansowych

Cykl kształcenia: 1 rok - 2 semestry

Technik usług pocztowych i finansowych wykonuję takie czynności  jak: przyjmowanie, doręczanie i wydawanie przesyłek pocztowych  w obrocie krajowym i zagranicznym, przyjmowanie wpłat, dokonywanie  wypłat oraz rozliczanie przekazów  pieniężnych  i pocztowych, wykonywanie czynności przewozowych przesyłek pocztowych. Absolwent tego kierunku będzie potrafił udzielać informacji o usługach pocztowych i finansowych  a także będzie wykonywał czynności rozdzielczo-ekspedycyjne i przewozowe przesyłek pocztowych.

Perspektywy zatrudnienia: Technik usług pocztowych i finansowych ma wiele możliwości podjęcia pracy w takich placówkach jak: przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe, finansowe, kurierskie, logistyczne, handlowe i kolportażowe, jednostki nadzoru eksploatacyjnego funkcjonujących w strukturze zarządzania poczty i telekomunikacji.

PRZEDMIOTY:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Język angielski zawodowy
  • Podstawy działalności gospodarczej
  • Obrót towarowy
  • Usługi pocztowe
  • Usługi finansowe
  • Ekspedycja i przewóz przesyłek
  • Pracownia pocztowo-finansowa
  • Pracownia rozdzielczo-ekspedycyjna
  • Pracownia towaroznawstwa