Technik weterynarii

Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania wszelkich zadań i sprawowania opieki nad różnymi gatunkami zwierząt. Zajmuje się profilaktyką, leczeniem chorób zwierząt oraz wykonuje zabiegi pielęgnacyjno – higieniczne. Pracuje również w laboratorium i wykonuje badania, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa.

Perspektywy zatrudnienia: po ukończeniu kierunku absolwent może pracować w klinikach weterynaryjnych i lecznicach dla zwierząt. Posiada się również odpowiednie kwalifikacje, aby pracować w schroniskach, zakładach hodowlanych oraz fermach przemysłowych. Zawód ten umożliwia również prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kierunek ten w dzisiejszych czasach jest bardzo popularny i znajduje swoje odzwierciedlenie również na rynku pracy.

Przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język angielski zawodowy
 • Rozwój społeczno – gospodarczy
 • Przepisy Ruchu drogowego
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów i hodowla zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Choroby i pielęgnacja zwierząt
 • Administracja weterynaryjna
 • Higiena zwierząt mięsnych i mięsa
 • Pracownia anatomiczno – zootechniczna
 • Pracownia inseminacyjna
 • Pracownia diagnostyczna
 • Pracownia laboratoryjno – zabiegowa
 • Zajęcia praktyczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa