Technologia żywności

Tytuł zawodowy: Technik żywienia i gospodarstwa domowego Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik żywienia i gospodarstwa domowego organizuje, nadzoruje i kieruje pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, stołówkach zamkniętych (w bursach, internatach, domach wczasowych), handlu produktami spożywczymi i gospodarstwa domowego oraz do pracy na własny rachunek np. agroturystyka.

Przedmioty:

 • Podstawy techniki
 • Technologia żywności
 • Mikrobiologia żywności
 • Analiza żywności
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy ekonomii
 • Marketing
 • Zarządzanie firmą
 • Przedmiot specjalizacyjny
 • Zajęcia praktyczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa