Telekomunikacja

Tytuł zawodowy: Technik telekomunikacji Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik telekomunikacji montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów oraz zajmuje się kontrolą jakości urządzeń w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, projektujących wymienione urządzenia; posługuje się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w firmach telekomunikacyjnych, informatycznych, zakładach usług telekomunikacyjnych, instytucjach posiadających własne sieci i systemy łączności, placówkach handlu i napraw sprzętu telekomunikacyjnego, zakładach radiokomunikacji i teletransmisji innych jednostkach gospodarczych z dziedziny telekomunikacji stosowania techniki mikroprocesorowej i mikrokomputerowej oraz w innych, w których eksploatowany jest sprzęt telekomunikacyjny.

Przedmioty:

 • Technologia i materiałoznawstwo elektroniczne
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia elektryczna i elektroniczna
 • Pracownia telekomunikacyjna
 • Układy analogowe
 • Układy cyfrowe
 • Przykłady pomiarowe
 • Układy mikroprocesorowe
 • Systemy komunikacyjne
 • Systemy transmisyjne
 • Usługi telekomunikacyjne
 • Specjalizacja: systemy teleinformatyczne
 • Zajęcia praktyczne
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Podstawy przedsiębiorczości