Terapia pedagogiczna

Cykl kształcenia: 270h

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

ODBIORCY:

Kurs jest przeznaczony dla pracowników placówek oświatowych: nauczycieli I etapu edukacyjnego, pedagogów i psychologów.

CEL:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii rozwoju człowieka, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz metodyką specjalistycznej diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.
Uczestnicy uzyskują kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedszkoli, szkół i placówek, czyli do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją, z upośledzeniem umysłowym, zajęć z terapii pedagogicznej dla uczniów z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu, dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka a także dla uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji.

PROGRAM KURSU

  • Kurs kwalifikacyjny obejmuje zagadnienia:
  • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka.
  • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej.
  • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy.
  • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego.
  • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju ruchowego.
  • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania.
  • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.
  • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
  • Organizacja procesu terapeutycznego.

Ilość godzin: 270h, cena: 1650zł