Turystyka zagraniczna

Tytuł zawodowy: Technik obsługi ruchu turystycznego Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik obsługi ruchu turystycznego posiada wiedzę z zakresu znajomości mechanizmów gospodarki turystycznej w skali kraju, regionu, organizacji obsługi ruchu turystycznego, biegłej znajomości języka obcego. W trakcie nauki słuchacze poznają najnowsze techniki informacji i rezerwacji turystycznej, wybrane zagadnienia prawa, ekonomii i informatyki. Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych. Dotyczy to wszystkich czynności związanych z przyjmowaniem różnych zleceń (życzeń) klienta, programowaniem imprez, kalkulowaniem zamawianych świadczeń, czuwaniem nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystyczną.

Perspektywy zatrudnienia: typowymi miejscami pracy technika obsługi turystycznej są biura podróży, agencje turystyczne, hotele, pensjonaty, domy wczasowe, ośrodki informacji turystycznej, a także organy administracji samorządowej zajmujące się organizacją i promocją turystyki, branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia. Technik obsługi turystycznej może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Przedmioty:

  • Działalność usługowa
  • Podstawy turystyki
  • Walory i atrakcje turystyczne
  • Usługi turystyczne
  • Organizowanie imprez turystycznych
  • Podstawy przedsiębiorczości