Urządzenia audiowizualne

Tytuł zawodowy: Technik urządzeń audiowizualnych Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik urządzeń audiowizualnych przygotowuje, realizuje i nadzoruje działania operatorskie obrazu i dźwięku; współuczestniczy w organizowaniu planu zdjęciowego, wykonywaniu zdjęć i realizacji ścieżki dźwiękowej oraz w pracach związanych z montażem dźwięku i obrazu – wykorzystując techniczne urządzenia montażowe: zespoły magnetowidów, mikserów wizyjnych i fonicznych, generatory efektów specjalnych, komputery współpracujące z monitorami wizyjnymi i fonicznymi; wykonuje fotografie, nadzoruje pracę kamer filmowych oraz innego sprzętu do nagrywania i odtwarzania obrazu i dźwięku, przygotowywanie urządzeń audiowizualnych, stanowiących wyposażenie studia i pomieszczenia reżyserskiego, w celu zapewnienia właściwego ustawienia kamer oraz poziomu wizji i dźwięku podczas nagrań i emisji programu; obsługiwanie urządzeń fonicznych i łączności w studio i w pokoju operatorskim; uczestniczenie w organizowaniu planu zdjęciowego oraz wykonywanie zdjęć z nadaniem im odpowiedniej formy filmowej; obsługiwanie kamery filmowej w ekipie lub indywidualnie podczas przygotowywania programu telewizyjnego; ustawianie kamer i operowanie nimi z wykorzystaniem techniki komputerowej; przygotowywanie materiałów filmowych do montażu oraz urządzeń montażowych do gotowości produkcyjnej; nadzorowanie działania i pracy sprzętu do nagrywania i emisji oraz miksowania obrazu i dźwięku; uczestniczenie w montażu i przygotowywaniu nagrań filmowych oraz w synchronizacji materiałów dźwiękowych; wykonywanie materiałów filmowych i dźwiękowych o charakterze handlowym, przemysłowym, naukowym i publicystycznym oraz do celów reklamowych; wykonywanie fotografii portretowych do celów artystycznych; nadzorowanie pracy podległych operatorów i asystentów operatorów obrazu i dźwięku.

Perspektywy zatrudnienia: absolwenci mogą pracować przy obsłudze i konserwacji urządzeń audiowizualnych w teatrze, telewizji, salach widowiskowo-koncertowych, placówkach zajmujących się sprzedażą urządzeń audiowizualnych.

Przedmioty:

 • Technologia i materiałoznawstwo elektryczne
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia elektroniczna i audiowizualna
 • Propedeutyka sztuki widowiskowej
 • Instalacje i urządzenia elektryczne
 • Technika oświetleniowa
 • Urządzenia elektroakustyczne
 • Informatyka audiowizualna
 • Urządzenia elektroniczne
 • Zajęcia praktyczne
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Podstawy przedsiębiorczości