Urządzenia sanitarne

Tytuł zawodowy: Technik urządzeń sanitarnych Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Technik urządzeń sanitarnych projektuje i nadzoruje wykonanie sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych; w dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i wsi oraz unieszkodliwiania odpadów; nadzoruje utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych.

Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach budowlanych, zajmujących się wyposażaniem budynków w instalacje budowlane , jak i w zakładach zajmujących się projektowaniem instalacji sanitarnych w budynkach, w zakładach bezpośredniej produkcji, a także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Przedmioty:

 • Dokumentacja techniczna
 • Budownictwo ogólne
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Ogrzewanie i wentylacja
 • Sieci i instalacje gazu
 • Ekologia środowiska pracy
 • Prawne podstawy działalności zawodowej
 • Specjalizacja zawodowa
 • Zajęcia praktyczne
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa