Kształcenie

policealna szkoła

Oferta – Omega Edukacja działa na podstawie ustawy o systemie oświaty. Posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz zgodę Ministra Edukacji Narodowej. Świadectwa i dyplomy są dokumentami państwowymi.
Proponujemy wybór atrakcyjnego zawodu spośród ponad 100 kierunków, które stanowią naszą ofertę oraz zapewniają zdobycie nowych umiejętności lub ciekawego zawodu zgodnie z profilem zainteresowań słuchaczy.

Kadra – Zatrudniamy fachową kadrę dydaktyczną – kształcenie słuchaczy w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym gwarantuje profesjonalnie przygotowana kadra dydaktyczna. Zatrudniamy fachowców dziedziny posiadających kwalifikacje pedagogiczne, przyjaźnie nastawionych do słuchacza.

Baza dydaktyczna – Zapewniamy pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt uwzględniając specyfikę i wymagania dla danego kierunku.

Lokalizacja – Nasze biura – sekretariaty oraz szkoły, w których odbywają się zajęcia znajdują się w dogodnej lokalizacji – zawsze w centrum miasta.

OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

dwuletnia szkoła zawodowa, skierowana do absolwentów liceów. Umożliwia uzyskanie tytułu technika w 21 zawodach.

OMEGA Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych

OMEGA Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych

dwuletnia szkoła zawodowa, skierowana do absolwentów liceów. Umożliwia uzyskanie tytułu technika w zawodach medycznych

OMEGA Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży

OMEGA Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży

dwuletnia szkoła zawodowa, skierowana do absolwentów liceów. Umożliwia uzyskanie tytułu technika w zawodach medycznych

OMEGA Liceum dla Dorosłych

OMEGA Liceum dla Dorosłych

szkoła skierowana dla wszystkich, którzy chcą zdobyć średnie wykształcenie lub/i zdać maturę

OMEGA Gimnazjum dla Dorosłych

OMEGA Gimnazjum dla Dorosłych

szkoła dla osób, które chcą kontynuować naukę po 6-letniej szkole podstawowej.

OMEGA Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

OMEGA Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

skierowana do tych, którzy chcą uzupełnić lub uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, z możliwością łączenia ich w zawody na poziomie technika.

OMEGA Policealna Szkoła Roczna

OMEGA Policealna Szkoła Roczna

skierowana do osób dorosłych, które w krótkim czasie chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe

OMEGA Kursy Zawodowe

OMEGA Kursy Zawodowe

skierowana do tych, którzy chcą uzupełnić lub uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, z możliwością łączenia ich w zawody na poziomie technika.

OMEGA Kursy dla Nauczycieli

OMEGA Kursy dla Nauczycieli

skierowana do tych, którzy chcą uzupełnić lub uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.