Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęciu do Omega Edukacja decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli uczyłeś się wcześniej w innej szkole, która nie odpowiadała Twoim oczekiwaniom – zapraszamy do Nas! Przy zapisie niezbędny jest indeks z poprzedniej szkoły. Rekrutacja do wszystkich szkół prowadzona jest przez cały rok. Cykl kształcenia rozpoczyna się dwa razy w roku:

  • we wrześniu
  • w lutym

Wymagane dokumenty

  • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • dokument tożsamości
  • podanie o przyjęcie dostępne w sekretariacie szkoły lub formularz zgłoszeniowy

Skierowanie do lekarza oraz informację o placówkach wykonujących bezpłatne badania, można otrzymać w biurze Omega Edukacja.