OMEGA Gimnazjum dla Dorosłych

3-letnie gimnazjum dla dorosłych posiada uprawnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jest wpisane do ewidencji placówek niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej i otrzymało pozytywną opinię Kuratorium Oświaty.
Szkoła skierowane do wszystkich, którzy pragną kontynuować naukę i ukończyli szkołę podstawową.
Nauka w szkole trwa 3 lata – 6 semestrów.
Zajęcia odbywają się systemie zaocznym – sobotnio – niedzielnym, co dwa tygodnie.
Słuchacze szkoły, na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia do ZUS-u lub innych instytucji. Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.
Absolwenci po ukończeniu szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły wydane na druku ministerialnym.

Kierunki nauczania:

Gimnazjum dla Dorosłych