OMEGA Kursy dla Nauczycieli

Kierunki nauczania:

Oligofrenopedagogika Terapia pedagogiczna Organizacja i zarządzanie oświatą