OMEGA Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży

Szkoła zawodowa posiadająca uprawnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szkoła kształci w zawodach medycznych.
Jest wpisana do ewidencji placówek niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej i otrzymała pozytywną opinię Kuratorium Oświaty.
Nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Do szkoły mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli szkołę średnią i posiadają świadectwo jej ukończenia bez względu na wynik egzaminu maturalnego (matura nie jest wymagana).
Nauka w szkole trwa 2 lata – 4 semestry.
Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.
Słuchacze szkoły, na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia do ZUS-u lub innych instytucji. Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.
Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika oraz świadectwo ukończenia szkoły wydane na druku ministerialnym.

Kierunki nauczania:

Technik farmaceutyczny Terapeuta zajęciowy