OMEGA Policealna Szkoła Roczna

1-roczna szkoła zawodowa dla dorosłych, skierowana do wszystkich, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub tych, którzy dla potrzeb własnych chcą poszerzyć wiedzę z danej dziedziny.
Nauka w szkole trwa 1 rok i dla niektórych kierunków ma charakter kursu.
Do szkoły mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli szkołę średnią i posiadają świadectwo jej ukończenia bez względu na wynik egzaminu maturalnego (matura nie jest wymagana).
Zajęcia odbywają się systemie zaocznym – sobotnio – niedzielnym, co dwa tygodnie.
Absolwenci po ukończeniu szkoły otrzymują certyfikat ukończenia szkoły wydane na druku szkoły Omega.

Kierunki nauczania:

Psychologia i socjologia Masaż Logistyka (ekspedytor) Fizjoterapia Filologia niemiecka Filologia angielska Architektura wnętrz