OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego

Szkoła zawodowa posiadająca uprawnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jest wpisana do ewidencji placówek niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej i otrzymała pozytywną opinię Kuratorium Oświaty.
Nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Do szkoły mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli szkołę średnią i posiadają świadectwo jej ukończenia bez względu na wynik egzaminu maturalnego (matura nie jest wymagana).
Nauka w szkole trwa 2 lata – 4 semestry (w przypadku kilku kierunków 1,5 lub 1 rok).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – sobotnio – niedzielnym, co dwa tygodnie.
Słuchacze szkoły, na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia do ZUS-u lub innych instytucji. Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.
Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika oraz świadectwo ukończenia szkoły wydane na druku ministerialnym.

Kierunki nauczania:

Ochrona fizyczna osób i mienia Opiekun medyczny Technik turystyki wiejskiej Technik usług kosmetycznych Technik archiwista Technik rachunkowości Technik usług pocztowych i finansowych Technik telekomunikacji Technik informatyk Technik teleinformatyk Florysta Opiekunka środowiskowa Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekun osoby starszej Asystent osoby niepełnosprawnej Prawo i administracja Technik bhp Technik weterynarii Technik geodeta Technik drogownictwa Technik pojazdów samochodowych